facebook
YouTube

Nowa Kultura - wskaźnik 13 - Uczniostwo w dokumentach JP II

To co pobudziło mnie do napisania tego wskaźnika to wola ks. 

Karola kardynała Wojtyły i jego przyjaciela, by zredagować główne zarysy wizji odnowionej parafii. 

 

Jego Ekscelencja kardynał Karol Wojtyła /odtąd cytowany jako Kardynał/ przez 

wiele lat interesował się Ruchem Światło – życie /odtąd cytowany jako Oaza/ i zaprzyjaźnił się z jego założycielem ks. prof. Franciszkiem Blachnickim z Katowic /odtąd cytowany jako ks. Franciszek/. Kardynał wielokrotnie odwiedzał letnie centrum Oaz w Krościenku. Owocem tych kontaktów oraz jego pontyfikatu jako papieża Jana Pawła II /odtąd cytowany jako Papież/ jest jedna wizja odnowy parafii i wspólnoty w Kościele Katolickim. 

 

Zafascynowany Oazą, jako Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa 

Świeckich, szukał programu dla swojej Komisji. Jako mądry i odpowiedzialny człowiek nie mógł rozłożyć rąk i powiedzieć: nie wiem co robić ze świeckimi. 

 

Nigdy rąk nie rozłożył, lecz od tego momentu zaczyna się u niego 

doskonalenie tej jego jedynej wizji odnowy parafii. 

 

Z tej racji nie może być ich wiele, lecz jedna. Jego inauguracyjna wypowiedź 

miała miejsce podczas prezentacji Oaz w Krakowie dnia 5 grudnia 1976 roku. Były tam zebrane wybitne na tamte czasy osoby znające dobrze problem odnowy parafii. 

 

On, Kardynał zawsze umiał się otoczyć dobrymi doradcami i w 

Krakowie i na Stolicy Piotrowej w co nikt nie wątpi. I tak wsłuchując się w te wypowiedzi wobec zebranych dnia 5 grudnia 1976 roku w Krakowie powiedział: 

„Pragniemy jako Komisja Apostolstwa Świeckich zastanowić się nad 

faktem konkretnym, ale pragniemy także zastanowić się nad tym, o ile ten fakt może mieć charakter wzoru, o ile mianowicie w ogóle apostolstwo świeckich, a zwłaszcza formację świeckich katolików w Polsce można by prowadzić po podobnej, jeśli nie tej samej linii”

-----------------------------------

  1. Zob. Prezentacja Ruchu Światło – życie wobec Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, wyd. powielaczowe str. 2, arch. ACNE Witkowo Drugie.

Jako Papież interesował się tym co robiliśmy szczególnie gdy 

byłem 18 lat we Włoszech. Owocem tego było dokończenie wizji. 

Z tym, że jako Papież nie mógł w swoim dokumentach napisać: 

trzymajcie się wizji Ruchu, bo by obraził inne. Ale jak to bywało precyzyjnie określił jej zasadnicze ramy. 

 

Pierwszą ramą to rodzina. 

 

Powiedział by czytać Pismo św. w rodzinie, ale jak, to już nam 

powiedział prywatnie, bo wiedział co my robiliśmy przy księdzu Blachnickim.

 

Drugą ramą to pomnażanie 

 

To już jest jasno powiedziane, że ten kto umie robić krąg jest 

nauczycielem i ma formować ucznia lub uczniów, czyli zakładać następny krąg i powstaje w ten sposób trwały proces w parafii, który nie ma końca./zob ChL 61.czyli adhortacja Wierni chrześcijanie nr 61./

 

Trzecią ramą to katecheza dla dorosłych /wieloletnia/

 

Tutaj już zacytuję ChL 60: „Dzisiaj coraz bardziej odczuwa się 

pilną potrzebę formacji doktrynalnej katolików świeckich … Wynika z tego bezwzględna konieczność systematycznej katechezy, dostosowanej do wieku i różnych sytuacji życiowych… 

 

Dziękujemy Bogu, że Centrum robi te katechezy już od 15 lat w 

Szczecinie, a ja z kolegami we Włoszech od 1995 roku z wielkim powodzeniem. 

 

Nie są one żadną tajemnicą i mamy ich setki na 

cne24.pl  zob. www.domowekręgibiblijne.pl 

zakładka: start

 

Czwartą ramą to stworzenie nowych wskaźników Nowej Kultury

 

Nie potrzeba przekonywać nikogo jak wielką siłą jest kultura. Papież w ChL 60 powiedział i to w tym powyższym zdaniu, które 

dokończę: „Dzisiaj coraz bardziej odczuwa się 

pilną potrzebę formacji doktrynalnej katolików świeckich … Wynika z tego bezwzględna konieczność systematycznej katechezy, dostosowanej do wieku i różnych sytuacji życiowych, oraz bardziej zdecydowana promocja kultury, jako odpowiedź na odwieczne pytania nurtujące człowieka i współczesne społeczeństwo.”

 

Dla przykładu powiem, że promujemy taki 

fundamentalny pierwszy wskaźnik, a jest nim Słowo Boże w postaci naszych materiałów do kręgu, by ono stało na „kredensie” w Twoim domu i by to wszyscy widzieli na świadectwo przychodzącym do Ciebie. 

 

Ks. Jan Kruczyński, Witkowo Drugie, dnia 2 lutego 2021Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com