facebook
YouTube

Domowe kręgi biblijne – wzór nauczania – Dobre na rekolekcje parafialne, na Mszę świętą czy inne spotkanie

Wezwanie

Nadszedł czas Nowej Ewangelizacji /skrót NE/. Co miałyby znaczyć te słowa powtarzane przez JP II w wielkich metropoliach świata ? Czy chcielibyśmy zapomnieć o wielkich słowach Jana Pawła II /odtąd JP II/, który mówi o czasie NE. To właśnie bulwersująca diagnoza naszej epoki wymaga NE.
Jak brzmi zalecenie papieskie? Jaka pada odpowiedź Kościoła? Jedynie NE może zapewnić rozkwit wiary i dać siłę prowadzącą do odnowy Europy.

Definicja

Samo Słowo Ewangelizacja pochodzi od greckiego słowa: euangelion  to znaczy zwycięstwo i oznaczało zwycięstwo na polu bitwy. Ono weszło do Nowego Testamentu na oznaczenie :
1.    Jedynego zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i jego skutkami.
2.    Ciągle spoglądając na pionową belkę krzyża, uświadamiamy sobie, że została nam otwarta droga do Raju, czyli do Nieba.
3.    A belka pozioma krzyża mówi nam, że Jezus wysłużył nam doskonałą relację pomiędzy ludźmi.
Marek

Powiem Ci teraz o dwóch smutnych uczniach chodzących wcześniej z Jezusem. Tylko u świętego Marka mamy krótką, ale ważną wzmiankę o tym wydarzeniu spod Emaus.
Marek tak pisze / Mk 16, 12./ ”Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze gdy szli na wieś”. Po prostu widzieli Go inaczej, w innej formie.
A jak Go poznawali przedtem? A tak ja ty poznajesz Ewę. A teraz poznają Go w inny sposób. A jak to się stało? To drugie poznanie zaczęło się gdy w momencie ukrzyżowania zeszli z Jego drogi.
Poszli własną drogą do Emaus. Byli smutni, ale nie milczący!

Jezus przyłącza się do nich. Nie zważa na to co mówią. Zaczyna im cytować fragmenty z Pisma, które mówiły     o Nim, które ukazywały Jego dzieło zbawcze.

I faza /zapalamy papier i podczas palącego się ręcznika papierowego wypowiadasz komentarz!!!!! / I tak czym więcej cytował, tym więcej rozpalało się ich serce. I gdy Jezus był w centrum Biblii, wtedy Go poznali !!!!
II Faza / bieg/
A na koniec to Słowo tak rozpaliło ich serca, że zaczynają biec z powrotem do Jerozolimy pogrążonej w mroku, by zanieść jej światło!!!
Ich świadectwo było pełne ognia!!!    

Łukasz 14, 25 – 33.

Jesteś zdolny do przekazywania wiary. O tym mówi w prosty sposób w Ewangelii święty Łukasz w rozdziale 14. Jest tam opisany budowniczy wieży, który myśli czy ma na tyle pieniędzy, by ją wykończyć. Chodzi tutaj o dwie rzeczy w walce o z ewangelizowanie parafii.

Pierwsza to zdeterminowana wola człowieka, gotowego zrobić wszystko, co do niego należy.

Druga rzecz to Nieskończona Moc Boża. Gdy połączą się w naszym życiu te dwie rzeczywistości, wtedy można mówić o zwycięstwie. Nic tu więcej nie potrzeba. Jezus mówi do ciebie, że nie możesz zadań wykonywać połowicznie. Dzisiaj Jezus chce nam dać  swego Ducha, a nie słomiany ogień.

Dzisiaj należy żałować
a.    Za częsty grzech mierzenia zamiarów na siły.
b.    Czyli my ideały przystosowujemy do naszej słabości.
c.    Mówimy: jest późno /pokazuję lewą ręką moją słabość/ – nie mogę się modlić i idę spać !!! /prawą pokazuję ideał mały bo przystosowany do prawej ręki/. Oto subtelna diabelska pokusa redukcji.

Ewangeliczny wniosek mówi
1.    Należy mierzyć siły /pokazuję lewą rękę/ na zamiary/pokazuję prawą rękę/.
2.    Czyli ponieważ muszę tam dotrzeć /pokazuję prawą rękę/
3.    To potrzebuję więcej modlitwy ofiary i postu/pokazuję lewą rękę/.

Cele /pokazuję prawą rękę/ powołują do istnienia środki/pokazują lewą rękę/, a nie odwrotnie. A w Jezusie są one nieograniczone. On będzie wspierał twoje projekty gdy zobaczy w nich rozmach i odwagę.
Gdy przedstawimy Mu
1.    projekt trudny, odważny i „przyszłościowy”.
2.    Bóg będzie mile zaskoczony. Chętnie stanie się wspólnikiem tak wielkiego
       przedsięwzięcia.

Ewangelizacja przez Domowy Krąg Biblijny

Zawsze powstaje pytanie: od czego należy zacząć Nową Ewangelizację w parafii?

Pierwszy krok: Od wykorzystania potencjału jaki mamy. Według JP II zaczynamy od preewangelizacji. Nie ma nic prostszego. Samo słowo „pre”/czyli przed/ wskazuje na coś, co należy zrobić w domu. Każdy szuka silnego radosnego przeżycia. Ludzie lubią siedzieć, rozmawiać i biesiadować. I wy to umiecie robić.

Mistrzem od tego był kardynał Karol Wojtyła. Na kajakach w Barnimiu koło Stargardu,
rano o 6.00 szedł i kupował chleb, masło, mleko dla studentów, bo wiedział, że przed nauczaniem należy ich nakarmić.

Ten rodzaj życia – zwany preewangelizacją – jest zawsze wstępem do „podnoszenia poprzeczki”, do zjednoczenia się z Chrystusem i warunkiem do doprowadzenia danej osoby do głębi wiary.

Drugi krok: I stąd … przechodzimy do drugiego kroku. Według Jana Pawła II, wielu musi usłyszeć świadectwo, najpierw samego życia, tego przyjaciela z gry, z grilla, do którego mają zaufanie, w którego słowo – to ludzkie – wierzą. Świadectwo osobistego spotykania się z Jezusem, jest czymś autentycznym.
Przykładowo: byłem w kościele i poczułem się lepiej! To starczy, to jest siła, przed którą przyjaciel ze spotkania nie będzie się mógł oprzeć. Bo wtedy sam Jezus jest obecny przy słuchającym świadectwo, a nawet gdyby chciał to pokazałby się w widzialny sposób.
Zostawisz go z tym świadectwem …

Trzeci krok: W nim jest odpowiedź na pytanie wielu: co ja mam powiedzieć słabo wierzącemu? Masz dwa proste narzędzia i metodę, czyli musisz umieć czytać po polsku.     

Gdy już atmosfera w domu jest przyjemna wypada powiedzieć, „mój drogi mam tutaj jeszcze w domu kogoś wyjątkowego: Jest tutaj sam Jezus w swoim Słowie i Urząd Kościoła w formie napisanego komentarza przez jednego księdza do każdego rozdziału z Czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich. To zabierze nam jeszcze 8 minut, czy możemy to uczynić teraz?        

Jak to robić ten Domowy Krąg Biblijny /skrót odtąd używany DKB/?

/Mówię do słuchaczy w kościele, chcąc im pokazać jak ten DKB wygląda/Jestem teraz panem Franciszkiem, ochraniarzem. Wiem jak się prowadzi krąg, sam go prowadzę, bo żona na razie nie chce. Chodź jest 23.00 szukam tego pierwszego rozdziału w Ewangelii Mateusza… gdzież on jest … o znalazłem: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida…  czytam …czytam i po 4 minutach „zamykam usta Panu Jezusowi” …
Szukam teraz komentarza, to tak jakbym jeździł po Szczecinie z instruktorem prawa jazdy. O. . . gdzie on jest … mam: „ Dzisiaj zatrzymamy się nad pierwszym rozdziałem Ewangelii Mateusza … czytam… czytam . minęły 4 minuty i zamykam usta księdzu i idę spać !!!
I tam – powoli - przez włączenie gościa do kręgu, dzięki łasce może on odnaleźć Jezusa, na razie Jezusa, bo krąg to nie poprawczak, tam on spotka Jezusa Zmartwychwstałego jak Maria Magdalena i pokocha Zbawiciela.

A kiedy dana osoba znajdzie Jezusa, to – jak ci uczniowie z Emaus, którzy pobiegli sami do wspólnoty - szybko znajdzie potrzebę dojścia do pełnej wiary w strukturach parafii.

Czterech papieży /motywuję dalej wiernych w kościele/

W tym czasie mamy szczególną okazję podziękować za ostatnich czterech papieży. Oni motywują nas do NE.

Jan XXIII
Wybrany na papieża w podeszłym wieku. On, starszy człowiek, może być wzorem dla starszych, bo z jednej strony miał w „ręku” tradycję Kościoła a w drugim „ręku” młodego Ducha.

Następnych trzech papieży troszeczkę „upodabniam do Trójcy Św”.

Jan Paweł II

Przypomina mi Boga Ojca. Miły, ciepły, wszyscy do niego się garną. Gromadził ludzi na placach. Jak ty możesz go naśladować? W prosty sposób gromadząc ludzi na „placu” twojego pokoju, by czytali z tobą rozdział i komentarz do niego.

Benedykt XVI

Przypomina mi Syna Bożego. Pojechał na Sobór jako doradca Josefa kard. Friengsa z Kolonii /czytaj Fringsa/. Później został powołany na eksperta soborowego.

Kim jest ekspert? To osoba, która wie troszeczkę o wszystkim a o „troszeczce” wszystko. A więc ten pan pod chórem troszeczkę wie jak się gotuje, sprząta…Bo jest ekspertem z prawej ręki. Ale ekspert ma jeszcze lewą rękę o troszeczce wie wszystko, jak ten pan tam siedzący o naprawie silnika mercedesa wie wszystko.

Dlatego Benedykt zabłysnął na Soborze, bo o tej „troszeczce”, czyli o Synu Bożym wiedział wszystko i stąd w 2012 ogłosił Rok Wiary.

Jak możemy go naśladować?
W połowie już to robią katolicy
a. bo o Tradycji Kościoła wiedzą troszeczkę. Wiesz co to jest różaniec, Msza św. bierzmowanie.
b. Ale brakuje Ci tego drugiego członu, by przez robienie bez ustanku kręgu, dojść do takiej wiedzy o Synu Bożym, byś z biegiem lat jak każdy katolik, mógł bez problemu wygłosić Kerygmat Kościoła w oparciu o dowolny rozdział czterech Ewangelii, czy Dziejów.
Przykład:
Studenci dowiedzieli się, że biskup Wojtyła zna na pamięć Epopeję Pan Tadeusz. Ktoś postawił mu pytanie: Ile to razy ksiądz Biskup musiał przeczytać to dzieło?
On się zatrzymał, uśmiechnął i powiedział : więcej niż jeden raz !!!

No właśnie !
Gdy ty te pięć ksiąg z homiliami przeczytasz jeden raz, robiąc krąg raz na tydzień, to będzie trwało dwa lata. I potem to odłożysz, nie będziesz czytał więcej niż jeden raz nigdy nie będziesz ekspertem od     Syna Bożego.

Coś ci to da jak wszystkie inne książki katolickie przeczytane tylko jeden raz.
Będziesz tylko ekspertem z prawej ręki, bo będziesz wiedział co tam ten ksiądz napisał.  
Przykład:
Gdy jednak na weselu dosiądzie się do Ciebie jehowistka i
powie Ci, że Jezus nie był Bogiem, to natychmiast przypomni ci się komentarz ze słowami św. Elżbiety, która do Maryi powiedziała: a skądże mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie i zatkasz jej usta i wierzący ale milczący będą dumni z ciebie, że umiesz bronić wiary w miejscu publicznym i poślemy ich na wczesną emeryturę.


Papież Franciszek

Przypomina mi Ducha Świętego.
Chodzi po ulicach rozdaje Pismo św. Opiera się stwierdzeniom, że tabernakulum musi być ze złota, podkreślając, że prawdziwym złotem Kościoła jest Słowo Boże i Sakramenty. Jest za silną i pełną mocy ewangelizacją Kościoła, który głosi swój kerygmat i nim żyje. Wierzący mają iść na ulice.
Ulicą może być ojciec rodziny, syn itd., do których dzielą cię „duchowe kilometry”, którymi należy delikatnie chodzić, aż dojdziesz do bliskiej ci osoby i ona przyjdzie na krąg.

O tym mówi najnowszy dokument Stolicy Apostolskiej, Instrukcja o nawróceniu pastoralnym nr 5. Jest tam powiedziane, że odtąd cały Twój wysiłek religijny, modlitwy, powinny być ofiarowane za nawrócenie jednego obojętnego lub niewierzącego. Wtedy bez wątpienia możemy na pewno go naśladować.

Zrób mały krok w ewangelizacji, a doświadczysz autentycznych radości i problemów, ale otrzymasz odpowiedź na powstałe pytania. Nikt nie rodzi się z umiejętnościami uczymy się robiąc DKB, my na chwałę Boga i dla odrodzenia Kościoła. Amen.

Ks. Jan Kruczyński, dnia 6 stycznia 2024r.

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com