facebook
YouTube

Drugi etap w odnowie parafii czy Twojej wspólnoty, to mała grupa zwana w naszym Centrum Domem Jezusa/dalej skrót DJ/. /to nic innego tylko wołanie JP II o katechezę dla
dorosłych/zob. Chl 60/

Jak wytłumaczyć komuś potrzebę grupy dzielenia, zwaną u nas Domem Jezusa?

Dawniej parafie były wielkie, cała rozumna struktura społeczeństwa była utożsamiana z Bogiem i Kościołem i nie było takiej walki z tym co dobre. Teraz społeczeństwo jest bogate w środki materialne i duchowe i należy mu zapewnić jeszcze bogatszy dostęp do Jezusa i Kościoła. A to bogactwo leży tam, gdzie jest silna ewangelizacja w DKB i żywe grupy DJ, które dla rozwoju muszą mieć silniejszy korzeń. Potrzebę grupy widać wtedy, gdy masz 4000 wiernych, to wszystko jest teoretyczne, to miłość jest trochę teoretyczna. Jak widzę np. 450 osób w kościele, to mówię do nich, że nie mam problemu miłować was wszystkich. Ale jak widzę ten pierwszy rząd, a w nim 12 osób, to nie wiem jak to będzie, czy wytrwam z nimi przez całe życie?

Dlaczego?

Bo te 12 osób to jest konkret. Co za kłopot kochać ludzkość. Ale ludzi z jednej klatki schodowej? Wtedy wszystko robi się trudniejsze, czyli realne! Grupa dzielenia jest konkretna! Chodziło o to Jezusowi przy zakładaniu grupy 12 apostołów, by to co jest istotą Ewangelii – czyli przykazanie Miłości – przeżywać w sposób konkretny! A w ten sposób mieć doświadczenie wspólnoty? Ewangelizacja jest  skończona gdy osoba wchodzi do grona uczniów/RM 46: ChL 61/, gdzie ludzie nie są anonimowi. Tam mają poczucie przynależności i odpowiedzialności za drugiego.

Grupa dzielenia toczy walkę z kultura niedecyzji. Pisze o tym Franciszek w Adhortacji po Synodzie o młodych. Młody, wychowywany do samodzielności i niezależności, odszedł z domu, stoi na własnych nogach.  Potem musi odpowiedzialność na kogoś przerzucić, mówi to nie ja jestem winien, to mama.

Ewangelia natomiast mówi: potrafisz odnaleźć się w rozmaitych relacjach, i że jesteś w relacjach wierny, że drugi może się na tobie oprzeć, że potrafisz komuś kto nadużył twojego zaufania, ponownie zaufać!!! Robisz coś z drugim i trzecim i nie kontrolujesz ich w ten sposób, że muszą to robić tak jakbyś ty sobie życzył. Traktujesz kogoś nie jak rywala, ale kogoś od kogo możesz się wiele nauczyć.

Ten kto doświadcza mocy Słowa na DKB, to będzie jej doświadczał na DJ. Ten zgodzi się ze mną, że to w każdym społeczeństwie tak działa, że Duch Święty jest jak pędzel, który zostaje zamaczany w farbie Bożego Słowa, czytanego w DKB czy w DJ i mówi: o taki będzie w Tobie Chrystus z danej Ewangelii i wtedy każdy uczestnik różnych spotkań i Mszy św. szczególnie, ma radość, bo dalej mocą Ducha słyszy Jezusa i widzi Jego nową obecność w sobie.
    Do takiego doświadczenia zachęcają nowych starsi uczestnicy tychże małych grup. Temat do danego spotkania biorą z homilii niedzielnej, albo z nauczania na spotkaniu całej „Odnowy”, lub z otwartego po kolei nowego fragmentu Pisma św. Starsi doświadczą innego „ukłucia Słowem” a młodsi innego, ale źródło jest to samo. To jest to samo co mamy w domu gdzie są małe dzieci i wykształceni rodzice, a to nie przeszkadza w tym, mają wspólny język i wzrastają bez obawy.

    Nie przejmujemy się tym, że częściej bywa tak, że nie ma nadzwyczajnego dotknięcia, czy głębokiej zmiany, ale liczy się ufność, że Pan daje siły do dalszej drogi.
Gdy przeżycie jest tak wielkie, to uczeń zapisuje sobie to co usłyszał i prosi Pana, by mógł trwać w tym Słowie, prosi małą grupę, by pomodliła się za niego. Ten proces się nie kończy, bo nigdy Duch nie powie, już masz wszystko z Chrystusa, co Ci się należy!!!!

Skoro o tym wiemy, to nigdy nie będziemy się martwili o materiały na DJ. Mamy je już gotowe a są to Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Wystarczy czytać i to głośno i powtarzać sobie na głos zdanie, które dotknęło cię, a może przemieniło. Wtedy na spotkaniu można je wypowiedzieć jako świadectwo, które będzie budowało pozostałych. Nieraz świadkami mogą być najmłodsi.
Zawsze ktoś odpowiedzialny za DJ. Może będzie miał dar zrobienia syntezy proroczej, czyli postanowienia, które daje Duch całej grupie. Chce, żeby ona się tego trzymała, żeby już tak żyła. Dobrze jest jak wybrany jeden na sekretarza to zapisze, a na następnym spotkaniu odczyta, inni pomodlą się nad tymi, którym trudno wprowadzić to w życie.

Ten kto spotkał Zmartwychwstałego Pana, ten Jego mocą chętnie będzie dalej szedł z braćmi ku pełnej dojrzałości, jak przystało na nasz „Maryjny Kościół”. Konkretny brat czy siostra, będą stali pod krzyżem do końca jak Maryja wierni sobie na zawsze. pod krzyżem z braćmi.


Ks. Jan Kruczyński, dnia 21 stycznia 2024


Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com