facebook
YouTube

Szkoła Charyzmatów - Następne zgłoszenia w roku 2020 od czerwca

Spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca w domu Centrum Nowej Ewangelizacji w Witkowie Drugim.

Naszym fundamentem są słowa z 12 rozdziału 1 Listu do Koryntian, wersety 7-11:

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.”

Jest to formacja trwająca 10 miesięcy, której zadaniem jest przygotowanie posługi charyzmatycznej we wspólnotach poprzez studiowanie Słowa Bożego i praktykę. Pragniemy rozpoznać nasze dary, rozwinąć je, aby nimi posługiwać wszędzie tam, gdzie Bóg zechce i na Jego Chwałę.

W ramach Szkoły jest 10 comiesięcznych spotkań trwających 3, 5 h. Praca domowa i materiały formacyjne po każdym spotkaniu.

Udział tylko dla tych, którzy zapiszą się przed rozpoczęciem szkoły. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje: tel. 513 019 422.

Koszt uczestnictwa w szkole - ofiara na miejscu.

1 spotkanie 11 września godz. 12.30.

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com