facebook
YouTube

Rok B – 6 Niedziela zwykła – dnia 11 lutego 2024

Czytania: Kapł 13, 1–2. 45–46. 1 Kor 10, 31 – 11, 1. Mk 1, 40–45.

Ewangelia

Mówi o spotkaniu z trędowatym, które jest pierwowzorem tego, jak Bóg wychodzi na spotkanie każdego z nas!!!

Tradycja

                   Mówi, że jak ktoś miał coś na

skórze, musiał udać się do   kapłana, który to sprawdzał.

Jeśli chorował to był wykluczony z życia społecznego i religijnego.

Czekał, nieraz długo, potem składał ofiarę i wracał do życia.

Cała ta procedura

Pokazuje jaki był rodzaj relacji z Bogiem.  

Bóg patrzy na nas osądza nas . . . i wydaje swój osąd czy nadajemy się do przebywania w Jego obecności?

Tylko ten

kto jest czysty może żyć w komunii z Bogiem i z innymi ludźmi.

Jezus przeciwnie

Proponuje inny sposób komunikowania się z Bogiem i ludźmi.

Patrzy na trędowatego, aby go uzdrowić i

przywrócić mu komunię. Nie poddając go żadnej kontroli.

I to wszystko

                   Za darmo.

 

Jeśli dla Prawa

tym co się liczy i uzdrawia jest oczyszczenie, to

Dla Jezusa jest to Komunia z Ojcem i

Braćmi!!!

 

Z tej perspektywy trąd staje się okazją

zbliżenia się do Jezusa, a nie do oddalenia się.

Jezus         staje się przyjacielem

potrzebujących, jest to przezwyciężenie hipokryzji i strachu przed osądem.

 

Mamy wartość ze względu na to

kim jesteśmy, a nie ze względu na naszą czystość.

Trąd staje się powodem zbliżenia się do

Jezusa!!! A nie do oddalenia się…

A Bóg staje się przyjacielem

potrzebujących:

Mamy wartość ze względu na to kim

jesteśmy, a nie z powodu naszej czystości czy kanoniczności.

W Ewangelii liczy się komunia:

                   Która rodzi się z miłosierdzia i

akceptacji !!!

A komunia wymaga przyjęcia a nie

doskonałości!!!!!

Doskonałość chrześcijańska nie polega

na oczyszczeniu, ale na miłosierdziu.

 

To jest nowość ewangeliczna. Ponieważ

taki jest Bóg, dobry dla wszystkich.

Bóg który wychodzi na spotkanie każdego,

aby ofiarować w darze swoją przyjaźń.

 

Wszyscy jesteśmy wezwani do dawania

świadectwa tej ewangelicznej nowości.

Ponieważ wszyscy jesteśmy trędowaci i

potrzebujemy uzdrowienia przez miłosierdzie Boże.

 

Jezus poleca pójść do kapłana, aby chory

był świadectwem przejścia od osądzania do przyjęcia.

 

Jeśli teraz obowiązuje nowe prawo

komunii, które przekracza prawo oczyszczenia, to priorytetem nie będzie bycie czystym, ale przyjęcie brata bez lęku przed jego trądem.

 

Nie można pozwolić, aby wada lub coś

co jest złe, było powodem do odepchnięcia brata, i odizolowania go.

 

Taki jest Boży sposób działania, i to

powinien być nasz sposób działania.

Komunia poprzedza i przezwycięża

wady/1/.

 

Istotnie trąd, który wszyscy mamy, jest

wezwaniem do przyjęcia drugiego, takim jaki jest, a nie do oczekiwania. że zmieni się/2/ zgodnie z naszymi schematami. I dostosuje się do naszych zasad.

W tej miłosiernej akceptacji ma miejsce

uzdrowienie.

Uzdrowieniem nie jest już mówieniem: idź

tam, ale zostań z nami.

Uzdrowienie nie polega na wyeliminowaniu

wady, za wszelką cenę, ale na przykryciu jej przyjęciem i miłosierdziem./3/

 

Tak, aby nikt nie czuł się oskarżony.

To dawanie każdemu i wszystkim

możliwości czucia się kochanym.

Akceptacja pozwala nam nie bać się tego

kim jesteśmy, i nie bać się osądu innych.

 

Jest to ewangeliczna pedagogia wad.

Nie bądźmy zgorszeni

ograniczonością naszego brata.

 

Ale wykonujmy konkretne gesty przyjęcia.

 

Nie wstydząc się, nie osądzając, ale

przykrywając nasze biedy miłosierdziem i radosnym przyjęciem./4/

Wtedy poczujemy się kochani i będziemy

świadczyć o bliskości Boga i darmowości zbawienia.

 

Ks. Jan Kruczyński

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com